Spitalul general
CF drobeta turnu severin
SERVICII MEDICALE COMPLETE
 
   Telefon programari:
0252 341077
 
   
   
Pagina Pacientului

    Acte necesare la internare:

 • Bilet de internare de la medicul de specialitate
 • BI/CI
 • Card de Sănătate
    Procedura externare

Momentul si ziua externarii vor fi anuntate cu o zi inainte de medicul curant. Solicitati biletul de externare in dublu exemplar, din care o copie o prezentati la medicul de familie pentru inregistrare si eliberarea de retete medicale Dupa caz, solicitati concediu medical pentru angajatorul dumneavoastra.

    Chestrionar de feedback al pacientului

    Reguli obligatorii pentru bolnavii internati si vizitatori:

Orarul vizitelor efectuate de medici este intre orele: 8.30-12.00. In aceasta perioada bolnavii trebuie sa se gaseasca in saloane.

Mesele se servesc astfel:
 • Dejunul 7.30 – 8.15
 • Pranzul 12.30 – 13.30
 • Cina 18.00 – 19.00
Corespondenta dumneavoastră se poate expedia prin personalul spitalului, iar pe cea pe care o primiți se poate ridica de la poarta spitalului.
Puteți primi vizitatori: luni-vineri orele 12.00-20.00, sâmbăta-duminica 10.00-20.00
Vizitatorii nu au voie sa aducă alimente, decât cele indicate de către medicul curant.
Intrarea aparținătorilor pentru îngrijirea pacienților se face cu bilet de intrare emis de medicul curant sau asistenta șefa.

    In conformitate cu REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE al spitalului, bolnavii au următoarele obligații:

 • sa fie in salon in perioada vizitelor medicilor;
 • sa se prezinte la sala de tratament la ora programata;
 • sa respecte ora stingerii – ora 22.00
 • sa nu circule dintr-un salon in altul sau dintr-o secție în alta;
 • sa respecte ordinea si curățenia
 • sa utilizeze grupurile sanitare in mod igienic;
 • sa spele mainile dupa utilizarea WC-ului și inaintea fiecarei mese;
 • sa nu introduca si sa nu consume in spital băuturi alcoolice;
    FUMATUL ESTE INTERZIS in incinta spitalului.

Bolnavii nu vor părăsi incinta spitalului fără aprobarea medicului curant sau a asistentei șefe.
Pentru nerespectarea Regulamentului de ordine interioara, bolnavul va fi externat.

    Birou de internări si programări:

Adresa:Bd. Carol I, nr 5-7, Drobeta Turnu Severin

Telefon secretariat:            0252333181
Telefon camera de gardă: 0252341077
Telefon chirurgie:                0252315520
Telefon radiologie               0252333151
Email: secretariat@spitalcfdrobeta.ro
            medical@spitalcfdrobeta.ro
            contabilitate@spitalcfdrobeta.ro
            achizitii@spitalcfdrobeta.ro

    NOTA:

Chestionarele de satisfacție si/sau formularele de sesizare se vor salva pe pc. si se vor completa in acrobat reader după care se vor transmite la adresa de email: secretariat@spitalcfdrobta.ro sau medical@spitalcfdrobeta.ro cu notificarea “In atenția secretariatului consiliului de etica a Spitalului Clinic CF Drobeta Turnu Severin”

Prezentare generala | Informatii publice | Sectii | Ambulatoriu | Servicii medicale | Achizitii si investitii | Asigurari Contracte | Regulamente | Galerie foto | Contact