Spitalul general
CF drobeta turnu severin
SERVICII MEDICALE COMPLETE
 
     Asigurari Contracte

    
Spitalul General C.F. Drobeta Turnu Severin are contracte cu Casa Asigurarilor Sociale de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru decontarea serviciilor medicale pentru spital, ambulatoriu de specialitate, paraclinic si recuperari. De asemenea, unitatea noastra are contracte de prestari servicii medicale cu societati care au personal cu functii de responsabilitate in siguranta circulatiei, asigurand examinari medicale, pshihologice si investigatii paraclinice in conformitate cu Ordinul 447/2003, completat cu Ordinul 7/2004 al MTCT.

Documentele necesare pentru pacientul care doreste sa aleaga spitalul nostru pentru tratament sunt urmatoarele:

 1. Buletinul de identitate
 2. Carnetul de asigurat
 3. Bilet de trimitere:
  • de la medicul de familie
  • sau de la medicul specialist din Ambulatoriu de Specialitate al Spitalului CF Severin sau de la alte ambulatorii
  • Exceptii:
   • internarea de urgenta, cand pacientul se adreseaza direct medicului de garda din spital
   • cu aprobarea medicului sef de sectie ( in anumite cazuri si limitat)
 4. Adeverinta de salariat:
  • eliberata de unitatea unde lucreaza cu specificarea casei de asigurari la care se vireaza asigurarea de sanatate si zilele de concediu medical acordate in ultimile 12 luni.
 5. Cupon de Pensie (copie) pentru pensionari
 6. Coplata – pentru anumite servicii

Pentru toate functiile care participa la siguranta circulatiei (auto, CFR) documentele necesare sunt:

 • pentru angajare: act de identitate, dovada de boli cronice de la medicul de familie, chitanta eliberata de caseria spitalului.
 • pentru controlul medical periodic: act de identitate si chitanta eliberata de caseria spitalului.

Prezentare generala | Informatii publice | Sectii |Ambulatoriu | Servicii medicale | Achizitii si investitii | Asigurari Contracte | Regulamente | Galerie foto | Contact