Luni - Duminica 24/24Tel: 0252/333181 Fax: 0252/317339B-dul Carol I, nr 5-7, Drobeta Turnu Severin Judetul Mehedinți

Pagina Pacientului

Acte necesare la internare:

 • Bilet de internare de la medicul de specialitate
 • BI/CI
 • Card de Sănătate

Procedura externare:

Momentul si ziua externarii vor fi anuntate cu o zi inainte de medicul curant. Solicitati biletul de externare in dublu exemplar, din care o copie o prezentati la medicul de familie pentru inregistrare si eliberarea de retete medicale Dupa caz, solicitati concediu medical pentru angajatorul dumneavoastra.

Reguli obligatorii pentru bolnavii internati si vizitatori:

Orarul vizitelor efectuate de medici este intre orele: 8.30-12.00. In aceasta perioada bolnavii trebuie sa se gaseasca in saloane.

Mesele se servesc astfel:

 • Dejunul 7.30 – 8.15
 • Pranzul 12.30 – 13.30
 • Cina 18.00 – 19.00

Corespondenta dumneavoastră se poate expedia prin personalul spitalului, iar pe cea pe care o primiți se poate ridica de la poarta spitalului.
Puteți primi vizitatori: luni-vineri orele 12.00-20.00, sâmbăta-duminica 10.00-20.00
Vizitatorii nu au voie sa aducă alimente, decât cele indicate de către medicul curant.
Intrarea aparținătorilor pentru îngrijirea pacienților se face cu bilet de intrare emis de medicul curant sau asistenta șefa.

In conformitate cu REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE al spitalului, bolnavii au următoarele obligații:

 • sa fie in salon in perioada vizitelor medicilor;
 • sa se prezinte la sala de tratament la ora programata;
 • sa respecte ora stingerii – ora 22.00
 • sa nu circule dintr-un salon in altul sau dintr-o secție în alta;
 • sa respecte ordinea si curățenia
 • sa utilizeze grupurile sanitare in mod igienic;
 • sa spele mainile dupa utilizarea WC-ului și inaintea fiecarei mese;
 • sa nu introduca si sa nu consume in spital băuturi alcoolice;

Bolnavii nu vor părăsi incinta spitalului fără aprobarea medicului curant sau a asistentei șefe.
Pentru nerespectarea Regulamentului de ordine interioara, bolnavul va fi externat.

Condiții de internare – externare

În Spitalul General Căi Ferate Drobeta Turnu Severin se pot interna pacienți aparținând tuturor caselor de asigurări de sănătate în următoarele condiții (situații):

 • – prin Camera primiri urgențe – pentru urgențele medicale
 • – cu bilet de trimitere pentru internare de la medicul de familie, cu aprobare medic curant
 • – cu bilet de trimitere de la medicul specialist din Ambulatoriu

INTERNARE:

 • actele necesare la internarea în spital sunt:

1. Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist

2. Buletinul sau cartea de identitate

3. Cardul de sănătate / Adeverință de înlocuire a cardului de sănătate

4. Documente suplimentare pentru următoarele categorii:

 • Angajați: Adeverință de la locul de muncă din care să reiasă numărul de zile de concediu medical, din ultimele 12 luni anterioare internării.
 • Pensionari: Cuponul de pensie (nu mai vechi de 3 luni)
 • Șomeri: Adeverință / xerocopie după carnetul de șomaj
 • Coasiguraţi: Adeverinţă de coasigurat (copie xerox)
 • Copii sub 18 ani: Certificat de naștere (copie xerox)
 • Elevi / Studenţi: Adeverinţă de la liceu/facultate (copie xerox)
 • Persoane cu handicap: certificat de încadrare în grad de handicap/cupon
 • Persoane fără venit şi fără calitate de coasigurat:
  • Adeverință de la unitate fiscală / primărie că nu are venit
  • Chitanța privind plata asigurării medicale

EXTERNARE:

Momentul si ziua externării vor fi anunțate cu o zi înainte de medicul curant și se face prin biroul internări / externări zilnic începând cu ora 11:00 sau la cererea pacientului sau a aparținătorilor legali, în timpul programului de lucru 07:00 – 15:00

La externare, pacientul va avea asupra lui cardul de sănătate şi va primi următoarele documente:

1. Bilet de ieșire/scrisoare medicală (Solicitați biletul de externare in dublu exemplar, din care o copie o prezentați la medicul de familie pentru înregistrare si eliberarea de rețete medicale)

2. Rețetă medicală (daca este cazul)

3. Certificatul de concediu medical (daca este cazul, solicitați concediu medical pentru angajatorul dumneavoastră)

4.  Decontul de cheltuieli (spre informare)

Birou de internări si programări:

Adresa:Bd. Carol I, nr 5-7, Drobeta Turnu Severin

Telefon secretariat:            0252333181
Telefon camera de gardă: 0252341077
Telefon chirurgie:                0252315520
Telefon radiologie               0252333151
Email: secretariat@spitalcfdrobeta.ro
            medical@spitalcfdrobeta.ro
            contabilitate@spitalcfdrobeta.ro
            achizitii@spitalcfdrobeta.ro

NOTA:

Chestionarele de satisfacție si/sau formularele de sesizare se vor salva pe pc. si se vor completa in acrobat reader după care se vor transmite la adresa de email: secretariat@spitalcfdrobta.ro sau medical@spitalcfdrobeta.ro cu notificarea “In atenția secretariatului consiliului de etica a Spitalului Clinic CF Drobeta Turnu Severin”.

FUMATUL ESTE INTERZIS in incinta spitalului

Despre Spital

Accesul in spital si ambulatoriu se face pe poarta principala din Bd. Carol I, in partea dreapta se afla cladirea Ambulatoriului de Specialitate in cadrul careia se regaseste si compartimentul administrativ, iar in partea stanga se afla spitalul, cu biroul de intarnari la parterul caladirii.

Contact

Adresa: B-dul Carol I, nr 5-7,
Drobeta Turnu Severin, Judetul Mehedinti
Tel: 0252333181 - Secretariat
Tel/Fax: 0252/317339 - Secretariat
Tel/Fax: 0252311000 - Contabilitate
Tel: 0252333151 - Radiologie
Fax: 0252/311000