Luni - Duminica 24/24Tel: 0252/333181 Fax: 0252/317339B-dul Carol I, nr 5-7, Drobeta Turnu Severin Judetul Mehedinți

REGLEMENTAREA ACCESULUI MASS-MEDIA

DESCRIERE PROCEDURA


– Accesul reprezentantilor mass-mediei se face numai pe baza legitimatiei de acreditare si a documentului de identitate, precum si cu acordul managerului spitalului.

– Reprezentantii mass-mediei pot filma in spitale numai in spatiile pentru care managerul si-a exprimat acordul in mod explicit, iar intervievarea pacientilor sau filmarea acestora se poate face numai in conditiile legii.

– Managerul de spital desemneaza un purtator de cuvant al institutiei, care ii insoteste pe reprezentantii mass-mediei, pe durata prezentei acestora in incinta spitalului.

– Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de inregistrat se face numai cu aprobarea managerului spitalului.

– Este interzis accesul in spital al persoanelor care au asupra lor armament, munitii, substante toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau sanatatea personalului propriu si a pacientilor ori patrimoniul unitatii.

– Fac exceptie de la prevederile punctului anterior persoanele care se afla in timpul executarii misiunilor de interventie, de protectie a demnitarilor romani sau straini ori a personalitatilor sau care asigura paza persoanelor internate, private de libertate.

Desemnarea purtatorului de cuvant:
Purtatorul de cuvant trebuie ales luandu-se in considerare o serie de factori, cum ar fi eficienta dovedita pana atunci, gradul de familiarizare cu tipul de informatie care trebuie furnizata in asemenea situatii, experienta in comunicarea cu mass-media, carisma, instruirea sau experienta anterioara in domeniul situatiilor de urgenta. Purtatorul de cuvant trebuie sa aiba experienta si abilitati de comunicare.
Păstrarea anonimatului pacientului şi a confidenţialităţii privind internarea şi tratamentul său
Este interzis, oricarui angajat al spitalului sa comunice cu mass media cu privire la pacientii internati, tratamentul acestora si alte aspecte legate de pacienti.

RESPONSABILITATI 


Responsabilii relatii cu publicul – prin purtatorii de cuvant (numiti prin decizie de Managerul Spitalului) raspund de comunicarea externa.

Responsabilitatile purtatorilor de cuvant – Purtatorii de cuvant sunt responsabili cu elaborarea si prezentarea mesajelor in numele Spitalului si cu asigurarea informarii in timp util atat a mass-mediei, cat si a populatiei.

Purtatorii de cuvant sunt principalele persoane de contact pentru mass-media..

Purtător de cuvânt


Dr. FARA FELICIAN
E-mail: feli_lici@yahoo.com
Tel: 0734402140

Despre Spital

Accesul in spital si ambulatoriu se face pe poarta principala din Bd. Carol I, in partea dreapta se afla cladirea Ambulatoriului de Specialitate in cadrul careia se regaseste si compartimentul administrativ, iar in partea stanga se afla spitalul, cu biroul de intarnari la parterul caladirii.

Contact

Adresa: B-dul Carol I, nr 5-7,
Drobeta Turnu Severin, Judetul Mehedinti
Tel: 0252333181 - Secretariat
Tel/Fax: 0252/317339 - Secretariat
Tel/Fax: 0252311000 - Contabilitate
Tel: 0252333151 - Radiologie
Fax: 0252/311000